Thanh lý ghế lá nữ hoàng bọc vải tồn kho

1,450,000