Thanh lý ghế lá nữ hoàng bọc vải tồn kho

1,800,000 1,450,000