Thanh lý ghế giám đốc cao cấp cũ giá rẻ

2,350,000