Thanh lý giường MDF 1m5x1m9 nâu cũ

3,000,000 2,100,000