Thanh lý bộ sofa góc bọc vải kèm bàn kính cao cấp cũ

4,000,000 3,150,000