Thanh lý bộ bàn ăn gỗ tự nhiên xuất khẩu

10,000,000 6,500,000