Thanh lý bộ bàn ăn gỗ tự nhiên xuất khẩu

6,500,000