Thanh lý bộ bàn ăn gỗ sồi hàng tồn kho

7,000,000 6,500,000