Thanh lý bộ bàn ăn 4 ghế tồn kho

4,000,000 3,480,000