Thanh lý băng sofa karaoke lounge cũ

3,500,000 2,450,000