Thanh lý bàn trang điểm tồn kho mới 99% màu vàng

2,200,000 1,500,000