Thanh lý bàn trang điểm ngang 1m trắng cũ

2,000,000 1,450,000