Thanh lý bàn làm việc bằng sắt 1m4x70cm tồn kho

3,000,000 2,750,000