Thanh lý bàn làm việc cũ chân sắt dài 1m5

1,000,000 850,000