Thanh lý bàn làm việc bằng sắt 1m4x70cm tồn kho

2,750,000