Thanh lý bàn làm việc 1m4 cũ màu vàng

750,000 600,000