Thanh lý bàn làm việc cũ 1m4 không hộc cánh dán

650,000