Thanh lý bàn làm việc cũ 1m4 không hộc kem

700,000 550,000