Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm màu kem có 3 hộc cũ

850,000