Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm màu kem có 3 hộc cũ

1,200,000 850,000