Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m4 có hộc tủ giá rẻ

2,000,000 1,500,000