Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m4 có hộc tủ giá rẻ

1,500,000