Thanh lý giường sồi cao cấp 1m2x2m cũ

2,870,000 2,370,000