Thanh lý tủ trưng bày, quầy kính cũ cao cấp

2,450,000