Thanh lý tủ trưng bày ngang 0,8m cũ mà đẹp như mới

1,500,000 900,000