Thanh lý tủ quần áo MDF 1m6x1m9 đen viền trắng cửa lùa cũ

3,950,000