Thanh lý tủ quần áo 3 cánh 1m4x2m trắng cũ

3,200,000 2,450,000