Thanh lý tủ quần áo cũ 1m25 x 2m, cửa kính lùa

2,150,000