Thanh lý tủ quần áo 4 cánh ngang 1m8 MDF cũ

5,000,000 4,100,000