Thanh lý tủ quần áo 4 cánh 2m1x2m1 liền kệ cũ

3,450,000