Thanh lý tủ quần áo 3 cánh ngang 1m4 MDF cũ

4,200,000 3,400,000