Thanh lý tủ quần áo 3 cánh ngang 1m4 MDF cũ

3,400,000