Thanh lý tủ quần áo 3 cánh 1m65x2m2 cũ

3,500,000 2,650,000