Thanh lý tủ kệ gỗ công nghiệp cũ

2,800,000 1,980,000