Thanh lý tủ hồ sơ thấp cửa kính ngang 68cm cũ

800,000 600,000