Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc cửa kính 99%

3,200,000 2,500,000