Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc cửa kính 99%

2,500,000