Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh màu trắng ngang 1m73 cũ

3,000,000 1,950,000