Thanh lý tủ hồ sơ thấp ngang 1m8 cũ

3,000,000 1,750,000