Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh có ngăn kéo màu vàng

1,000,000 850,000