Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 85 x 80 giá rẻ

800,000 600,000