Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 60 x 80 Prudential

600,000 450,000