Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 60 x 80 Prudential

450,000