Thanh lý tủ hồ sơ 4 cánh 0,8mx2m2 cao cấp cũ

2,000,000 1,450,000