Thanh lý tủ hồ sơ 0.9m màu kem cũ

1,500,000 1,050,000