Thanh lý sofa bọc vải xanh ngọc cao cấp

5,000,000 4,510,000