Thanh lý quầy lễ tân ngang 0,8m màu đen cũ

2,000,000 1,450,000