Thanh lý quầy lễ tân ngang 0,8m màu đen cũ

1,450,000