Thanh lý quầy cũ màu trắng cao cấp, cứng cáp

3,950,000