Thanh lý bàn quầy có kính 1m2x60cm cũ_BLVC100

830,000