Thanh lý quầy cong 2m4 x 1m1 x 55cm cũ

6,000,000 3,950,000