Thanh lý bộ salon gỗ tràm mặt gõ cũ

8,600,000 6,400,000