Thanh lý nguyên bộ sofa karaoke cũ

7,000,000 5,200,000