Thanh lý lô giường cũ 1m6 gỗ xoan đào giá rẻ

2,500,000