Thanh lý lô giường cũ 1m6 gỗ xoan đào giá rẻ

3,000,000 2,500,000