Thanh lý kệ sắt 5 tầng cũ 1m6 x 2m1 giá rẻ

2,500,000 1,350,000