Thanh lý kệ sắt 5 tầng cũ 1m6 x 2m1 giá rẻ

1,350,000