Thanh lý kệ hồ sơ thấp ngang 1m7 giá rẻ

2,000,000 1,150,000