Thanh lý kệ hồ sơ thấp ngang 1m7 giá rẻ

1,150,000