Thanh lý kệ hồ sơ, kệ đồ dùng văn phòng cũ

200,000