Thanh lý kệ hồ sơ cũ 15 ngăn, màu nâu đỏ – KHSC60

970,000