Thanh lý kệ hồ sơ 1m3x1m6 nhiều ngăn, cũ giá rẻ

1,350,000