Thanh lý kệ 12 ngăn bằng gỗ cũ

2,000,000 1,480,000