Thanh lý giường tầng sắt 1mx2m cũ

1,500,000 1,150,000