Thanh lý giường KING xuất khẩu tồn kho GXK01

5,000,000