Thanh lý giường gỗ cẩm lai cũ 1m6 giá rẻ

2,500,000