Thanh lý giường gỗ cẩm lai cũ 1m6 giá rẻ

3,200,000 2,500,000